Veelgestelde vragen

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • We vragen u om voor het maken van een afspraak of andere medische vragen zoveel mogelijk te bellen vóór 11:00. De assistentes hebben daarna overleg met de huisarts of andere taken, zoals medische handelingen als wondverzorging, uitstrijkjes, oren uitspoelen en administratieve zaken.

  Uiteraard is de praktijk de hele dag bereikbaar voor dringende zaken, ook na 11:00. Als de assistente bezig is met haar andere taken hoort u dat op het bandje, zodat u bij spoedeisende zaken keuze 1 kunt intoetsen of anders later, of de volgende ochtend even terug kunt bellen.

 •  

  Rijbewijskeuring

  Leden van de ouderenbonden die ouder zijn dan 75 jaar, kunnen voor de noodzakelijke rijbewijskeuring terecht bij;
  Dokter N.W. Drijber, Prins Bernhardlaan 23, 7622 BD Borne, tel. 06-30892073,
  bij voorkeur bellen in de ochtenduren.
  Afspraken kunt u ook in Hengelo maken.

  Leden van Carint-Reggeland kunnen terecht bij dokter Sadiek, H. Hartstralaan 100, Hengelo,

  tel. 036-7200911.

  In Wijkcentrum Hengelose Es, Uitslagsweg 47, is op de eerste donderdag van de maand gelegenheid tot keuring op afspraak via tel074-2439354, (vóór 10  uur of na 16,00 uur) of em.hofste@home.nl

  Raadpleeg uw ziektekostenverzekering voor een evt. vergoeding!!

  De kosten zijn op bovenstaande adressen tussen € 30,- en € 35,-.